Bolagsöversikt

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Inga telefonnummer registrerade

Adress

Risets Tomtägareförening u.p.a.
c/o ANDERS STUART
SÅNGFÅGELVÄGEN 6
132 37 Saltsjö-boo

Visa fler bolag på denna adress

Bolagsinformation

Org.nummer: 714000-1947
Ordförande: Carl Olof Jonas Alströmer
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: -
Bransch: -
Ta kontroll över Risets Tomtägareförening u.p.a. och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Registrera dig kostnadsfritt.

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Föreningen har till ändamål:
1) Att förvärva och besitta fastigheter, vägar, broar, bryggor, kajer, brunnar, pumpar och allmänna platser mm. med därpå
uppförda byggnader inom Risets villamoråde i Boo socken av
Stockholms län

2) Att underhålla och vårda i denna § under punkt 1) omnämnda, för områdets innevånare avsedda områden, byggnader och
kommunikationsanstalter mm, samt anlägga nya sådana, allt i mån av behov och såframt deras underhåll eller anläggande ej
tillkommer Risets Vägförening eller annan

3)att främja åstadkommande moch upprättande av erforderliga sjö-, buss - och telefonförbindelser

4) att i den mån sådant befinns erforderligt anordna och
underhålla ytterbelysning å föreningens verksamhetsområde
såframt detta inte åligger Risets Vägförening eller annan

5) att övervaka att å tomtområdet gällande servituts- och
stängselbestämmelser efterlevas

6) att tillse att ordning och hygien råder inom föreningens
verksamhetsområde

7) samt att i övrigt, då tomtägarnas gemensamma intressen
beröras, desamma bevaka och tomtägarnas talan föra.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas av en av
- ledamöterna
- i förening med en av
- suppleanterna
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1938-01-18
Arbetsgivare: Nej
F-Skatt: Nej
Momsregistrerad: Nej
Bolagsform: Ekonomisk förening
Länssäte: Stockholm
Kommunsäte: Nacka
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på Risets Tomtägareförening u.p.a.

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!