Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Redandi AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Svensson, Dick Yngve
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Redandi AB kontrollerar inte några bolag.