Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Porta Gayola AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Englund, Peter Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Porta Gayola AB kontrollerar inte några bolag.