Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Peter LeMarc Musik Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Fransson, Peter Le-Marc
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Peter LeMarc Musik Aktiebolag:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.