Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-28.

Perad AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ben Fdhila, Adel
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Priebe, Per Henry
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-28.

Perad AB kontrollerar inte några bolag.