Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

One Brain AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Gunterberg, Carl Johan
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %
Martland, Christopher
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

One Brain AB kontrollerar inte några bolag.