Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

OTTESTALA SCHAKT saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

OTTESTALA SCHAKT kontrollerar inte några bolag.