Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Bolagsöversikt

Adress

Nordnet Pensionsförsäkring AB
BOX 30068
104 25 Stockholm

Fordonsinnehav

Bolagsinformation

Org.nummer: 516406-0286
Extern verkställande direktör: Fredrik Ekblom
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 21 st
Bransch: Egendom, Finans, Juridik

Verksamhet & Status

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget är ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förmedla direkt
livförsäkring och därtill hörande återförsäkring i klasserna T,P och K. Verksamheten kommer att omfatta försäkringsklasserna 1 a (ålderspension och efterlevandeskydd), 1 b (premiebefrielse-
försäkring), 3 (fondförsäkring) samt 4 (sjukförsäkring) enligt
2 kap. 3 b § försäkringsrörelselagen (1982:713). Förmedlingen
kommer att ske direkt eller via mäklare i Sverige. Bolaget får bedriva försäkringsrörelse i och utanför EES.

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkrings-
rörelsen. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas av
Ekblom, Mikael Fredrik
- i förening med en av
- ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 2005-06-16
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Nej
Bolagsform: Försäkringsaktiebolag
Länssäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm

Svensk näringsgrensindelning:

65119 - Övrig livförsäkring
65200 - Återförsäkring

Bransch:

Fordonsinformation

Hämtar fordonsinformation...