Bolagsöversikt & nyckeltal

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Nordnet Bank AB
BOX 30099
104 25 Stockholm

Anmärkningskontroll

Kreditupplysning med viktig information:
Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat.
Kontrollerat 2022-10-04

Bolagsinformation

Org.nummer: 516406-0021
Extern verkställande direktör: Norling, Lars-Åke Valdemar
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 10 st
Bransch: Egendom, Finans, Juridik

Fordonsinnehav

Ta kontroll över Nordnet Bank AB och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Registrera dig kostnadsfritt.

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Banken får utöva sådan bankrörelse och finansiell verksamhet, samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed, som
avses i 1 kap. 3 § och 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse. Förutom betalningsförmedling via
generella betalsystem och mottagande av medel som efter
uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst
30 dagar får bolaget utöva bland annat följande verksamhet:

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning
från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämför-
bara fordringsrätter,
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av kredit
mot panträtt i fast egendom eller i fordringar,
3. självt eller via hel- eller delägda bolag lämna och förmedla konsumentkredit med eller utan säkerhet,
4. självt eller via hel- eller delägda bolag bedriva försäkrings förmedling,
5. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
6. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betal-
tjänster,
7. tillhandahålla betalningsmedel,
8. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
9. medverka vid värdepappersemissioner,
10. lämna ekonomisk rådgivning,
11. förvara värdepapper,
12. driva rembursverksamhet,
13. tillhandahålla värdefackstjänster,
14. driva valutahandel,
15. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som
föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
16. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före-
skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) samt
17. driva pensionssparrörelse under de förutsättningar som
föreskrivs i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas av
Norling, Lars-Åke Valdemar
- i förening med en av
Bäck, Anna Lena
Dinkelspiel, Tom Claesson
Ericson, Karitha Elinor Minette
Frick, Hans Christian
Nilsson, Eva Margareta Charlotta
Unger, Gustaf Sebastian Björnson
Widerström, Per Evald
Firman tecknas två i förening av
Dahlborg, Carl Henrik Ture
Järborg, Rasmus Fredrik
Krän, Karl Lennart
Lindholm, Paul Elias
Norling, Lars-Åke Valdemar
Tidestad, Carl Johan
Tovi, Carina Birgit Sofia
Firman tecknas av en av
Dahlborg, Carl Henrik Ture
Järborg, Rasmus Fredrik
Krän, Karl Lennart
Lindholm, Paul Elias
Norling, Lars-Åke Valdemar
Tidestad, Carl Johan
Tovi, Carina Birgit Sofia
- i förening med en av
Bergfeldt, Jakob Kristoffer
Curry, Quincy Etheridge
Hagman, Gabrielle Elisabeth Eva
Olausson, Hans Göran Mattias
Pripp, Åsa Maria
Ringberg, Berth Martin Idoff
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 2002-07-11
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Bankaktiebolag
Länssäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm

Svensk näringsgrensindelning:

64190 - Annan monetär finansförmedling

Bransch:

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Ekonomi & status

Anmärkningskontroll på Nordnet Bank AB

Kreditupplysning med viktig information:

Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat.

Kontrollerat 2022-10-04

Företagsfinansiering

Väx ditt företag med ett företagslån. Besked inom 48 timmar utan krav på säkerhet. Ansök här!
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på Nordnet Bank AB

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!