Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

M-L hud- och fotvårdsklinik saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

M-L hud- och fotvårdsklinik kontrollerar inte några bolag.