Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Lokaltidning i Göteborg AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ehrenberg, Johan Jenny ETC Utveckling Aktiebolag 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Lokaltidning i Göteborg AB kontrollerar inte några bolag.