Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Liv i balans, psykoterapi Satu Olsson AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Olsson, Satu Hannele
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Liv i balans, psykoterapi Satu Olsson AB kontrollerar inte några bolag.