Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Karolf Städservice AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Laurila, Paula Margaret Karolf Holding Aktiebolag 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Karolf Städservice AB kontrollerar inte några bolag.