Bolagsöversikt & nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal 2021-12

Omsättning 1 368 912 tkr
Res. e. fin 267 734 tkr
Årets resultat 140 030 tkr
Summa tillgångar 2 156 780 tkr
Visa samtliga bokslut

Vinstmarginal

19,57%

Kassalikviditet

135,11%

Soliditet

49,06%

Bruttomarginal

19,57%

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Karlstads Energi Aktiebolag
651 84 Karlstad

Anmärkningskontroll

Kreditupplysning med viktig information:
Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat.
Kontrollerat 2022-10-02

Bolagsinformation

Org.nummer: 556071-6085
Extern verkställande direktör: Erik Kornfeld
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: 150 st
Telefonabonnemang: 6 st
Snittlön: 491 000 kr/år
Utdelning (2021): 0 kr

Fordonsinnehav

Ta kontroll över Karlstads Energi Aktiebolag och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Registrera dig kostnadsfritt.

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva
produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande
verksamhet, att äga aktier eller andelar i elproducerande
företag, att inom Karlstads kommun - och i geografisk närhet av Karlstads kommun, om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås -
bedriva produktion av och handel med fjärrvärme, att inom
Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrkyla samt att inom Karlstads kommun utföra avfallshantering.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten enligt sådana
uppdrag ska bedrivas åt sådan uppdragsgivare'
i uppdragsgivarens ställe och får i förekommande fall utföras utan geografisk
begränsning enligt första stycket, under förutsättning att
uppdragsgivaren hade haft förutsättningar att själv utföra
verksamheten utan sådan begränsning.

Ändamålet för bolagets verksamhet är att enligt god teknisk
praxis, med optimalt resursnyttjande och under miljömässigt
hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett
långsiktligt hållbart omhändertagande av avfall.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt
följande:

- Bolagets renhållningsverksamhet såvitt avser utförande av ; Karlstads kommuns lagstadgade renhållningsskyldighet ska bedrivas ; utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala ; självkostnadsprincipen.

- Bolagets övriga renhållningsverksamhet, elproduktion, elhandel, ; fjärrvärmeverksamhet och fjärrkyleverksamhet ska bedrivas på ; affärsmässig grund.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlstads Stadshus AB att, till den del de ej motsvaras av
kapital sistnämnda bolag tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas av
Kornfeld, Erik Valter
- i förening med en av
- ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1960-04-13
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Aktiebolag
Länssäte: Värmland
Kommunsäte: Karlstad

Moderbolag:

Svensk näringsgrensindelning:

35300 - Försörjning av värme och kyla
35140 - Handel med elektricitet
38110 - Insamling av icke-farligt avfall
35110 - Generering av elektricitet

Bransch:

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Ekonomi & status

Anmärkningskontroll på Karlstads Energi Aktiebolag

Kreditupplysning med viktig information:

Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat.

Kontrollerat 2022-10-02

Företagsfinansiering

Väx ditt företag med ett företagslån. Besked inom 48 timmar utan krav på säkerhet. Ansök här!
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på Karlstads Energi Aktiebolag

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Bokslut & nyckeltal

Omsättning & resultat för Karlstads Energi Aktiebolag

Alla siffror anges i hela tusental.

  2021-12 2020-12 2019-12
Omsättning 1 368 912 811 806 1 038 386
Resultat efter finansnetto 267 734 110 301 85 062
Antal anställda 150 155 153
Aktiekapital 30 000 30 000 30 000
Kassalikviditet 135,11 % 131,46 % 120,69 %
Riskbuffert 12,27 % 5,74 % 4,32 %
Vinstmarginal 19,57 % 13,37 % 7,92 %

Årsredovisningar från Karlstads Energi Aktiebolag

Ladda ner de senaste årsredovisningarna från Karlstads Energi Aktiebolag