Bolagsöversikt & nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal 2022-12

Omsättning 1 978 941 tkr
Res. e. fin 245 835 tkr
Årets resultat 216 827 tkr
Summa tillgångar 2 121 070 tkr
Visa samtliga bokslut

Vinstmarginal

12,35%

Kassalikviditet

121,12%

Soliditet

49,38%

Bruttomarginal

12,35%

Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Karlstads Energi Aktiebolag
651 84 Karlstad

Anmärkningskontroll

Kreditupplysning med viktig information:
Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat.
Kontrollerat 2023-09-30

Bolagsinformation

Org.nummer: 556071-6085
Extern verkställande direktör: Erik Kornfeld
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: 159 st
Telefonabonnemang: 6 st
Snittlön: 492 000 kr/år
Utdelning (2022): 0 kr

Fordonsinnehav

Ta kontroll över Karlstads Energi Aktiebolag och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Kom igång!

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva
produktion och handel med el samt därmed sammanhängande
verksamhet, att inom Karlstads kommun - och geografisk närhet
av Karlstads kommun, om bättre ändamålsenlighet därmed
uppnås - bedriva produktion av och handel med fjärrvärme,
att inom Karlstads kommun bedriva produktion av och handel
med fjärrkyla, att inom Karlstads kommun utföra avfallshantering.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom
Karlstads kommun bedriva nätverksamhet för överföring av
bredbandstjänster och entreprenader inom nätverksamhet
avseende elektricitet och bredband samt gatubelysning.
Bolaget får äga aktier i aktiebolag för elnätsverksamhet och
stadsnätsverksamhet inom Karlstads kommun och i aktiebolag
för kommunal samverkan rörande öppna fibernät för bredbands-
kommunikation.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget
tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten
enligt sådana uppdrag ska bedrivas åt sådan uppdragsgivare
i uppdragsgivarens ställe och får i förekommande fall utföras
utan geografisk begränsning enligt första stycket, under
förutsättning att uppdragsgivaren hade haft förutsättningar
att själv utföra verksamheten utan sådan begräsning.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk
praxis, med optimalt resursutnyttjande och under miljömässigt
hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett
långsiktigt hållbart omhändertagande av avfall. Vidare ska
bolaget främja tillgången till bredband och bredbandstjänster
på ett för Karlstads kommun och dess invånare värdeskapande
sätt.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av
kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende
enligt följande:
- Bolagets renhållningsverksamhet såvitt avser utförande av
Karlstads kommuns lagstadgade renhållningsskyldighet ska bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala
självkostnadsprincipen,
- Bolagets övriga renhållningsverksamhet, elproduktion,
elhandel, fjärrvärmeverksamhet och fjärrkyleverksamhet ska
bedrivas på affärsmässig grund,
- Bolagets nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster ska
bedrivas på affärsmässig grund.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas av
Kornfeld, Erik Valter
- i förening med en av
- ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1960-04-13
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Aktiebolag
Länssäte: Värmland
Kommunsäte: Karlstad

Moderbolag:

Svensk näringsgrensindelning:

35300 - Försörjning av värme och kyla
35140 - Handel med elektricitet
38110 - Insamling av icke-farligt avfall
35110 - Generering av elektricitet

Bransch:

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Ekonomi & status

Anmärkningskontroll på Karlstads Energi Aktiebolag

Kreditupplysning med viktig information:

Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat.

Kontrollerat 2023-09-30

Företagsfinansiering

Väx ditt företag med ett företagslån. Besked inom 48 timmar utan krav på säkerhet. Ansök här!

Företagsfinansiering

Väx ditt företag med ett företagslån. Besked inom 48 timmar utan krav på säkerhet. Ansök här!

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på Karlstads Energi Aktiebolag

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Bokslut & nyckeltal

Omsättning & resultat för Karlstads Energi Aktiebolag

Alla siffror anges i hela tusental.

  2022-12 2021-12 2020-12
Omsättning 1 978 941 1 368 912 811 806
Resultat efter finansnetto 245 835 267 734 110 301
Antal anställda 159 150 155
Aktiekapital 30 000 30 000 30 000
Kassalikviditet 121,12 % 135,11 % 131,46 %
Riskbuffert 11,43 % 12,27 % 5,74 %
Vinstmarginal 12,35 % 19,57 % 13,37 %

Årsredovisningar från Karlstads Energi Aktiebolag

Ladda ner de senaste årsredovisningarna från Karlstads Energi Aktiebolag