Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

KRISTIN DAHL VETENSKAP I ORD OCH BILD saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

KRISTIN DAHL VETENSKAP I ORD OCH BILD kontrollerar inte några bolag.