Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om verkliga huvudmän för J.K. Bilservice är för närvarande inte tillgänglig, eller så saknar företaget verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om J.K. Bilservice:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.