Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om verkliga huvudmän för INGER JOHANSSON PSYKOTERAPI är för närvarande inte tillgänglig, eller så saknar företaget verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om INGER JOHANSSON PSYKOTERAPI:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.