Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Hotell & Restaurang Bemanning Sverige AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Kvick, Per Henrik Trottholmen AB 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Hotell & Restaurang Bemanning Sverige AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.

Vill du nå fram till ännu fler?

Hotell & Restaurang Bemanning Sverige AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord