Telefonnummer

031-87 40 62 (Fast)
031-713 47 27 (IP-telefoni)
031-28 14 41 (IP-telefoni)
031-41 10 61 (IP-telefoni)
031-320 83 93 (IP-telefoni)

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

HSB Bostadsrättsförening Korndahl i Mölndal
c/o BREDABLICK FÖRVALTNING
BOX 24016
400 22 Göteborg

Bolagsinformation

Org.nummer: 752000-0527
Ordförande: Eva Fredlund
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 9 st
Bransch: Egendom, Finans, Juridik
Ta kontroll över HSB Bostadsrättsförening Korndahl i Mölndal och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Registrera dig kostnadsfritt.

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsförenin
gens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och
lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och
därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har
bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och
fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen
och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja
serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet.
Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom
att verka för en långsiktig hållbar utveckling.
Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostads rättshavare.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1964-09-03
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Bostadsrättsförening
Länssäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Göteborg

Svensk näringsgrensindelning:

68204 - Förvaltning i bostadsrättsföreningar

Bransch:

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på HSB Bostadsrättsförening Korndahl i Mölndal

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!