Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Bolagsöversikt & Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal 2020-12

Omsättning 144 335 tkr
Res. e. fin 40 074 tkr
Årets resultat 40 137 tkr
Summa tillgångar 186 661 tkr
Visa samtliga bokslut

Vinstmarginal

28,33%

Kassalikviditet

25,92%

Soliditet

62,37%

Bruttomarginal

28,33%

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Inga telefonnummer registrerade

Adress

Göteborg Energi Gasnät AB
c/o GÖTEBORG ENERGI AB
BOX 53
401 20 Göteborg

Anmärkningskontroll

Kreditupplysning med viktig information:

Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat.

Kontrollerat 2022-01-21

Bolagsinformation

Org.nummer: 556029-2202
Extern verkställande direktör: Lars Edström
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: 0 st
Telefonabonnemang: -
Snittlön: 0 kr/år
Utdelning (2020): 0 kr

Fordonsinnehav

Verksamhet & Status

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga och förvalta naturgasledningar och övriga anläggningar i anslutning till distribution av naturgas såsom reducerings- som kompressor-
stationer, abonnentcentraler, mätare samt äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknade verksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla distribu tion av naturgas och biogas i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

Bolagets verksamhet lyder under naturgaslagen och verksamheten ska därmed bedrivas på affärsmässig grund och för den del av
bolagets verksamhet som bedriver överföring av naturgas får denna bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet (5 kap. 1§ naturgas lagen). Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunrättsliga principerna i 2 kap. i kommunlagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och och lokalise ringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och
förbud att lämna stöd åt enskild, och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvid inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget skall inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges
ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs
kommunfullmäktige.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Dahlqvist Bergenhem, Karin Maria
Edström, Lars Erik
Gustafsson, Björn Erik
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1930-08-20
Arbetsgivare: Nej
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Aktiebolag
Länssäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Göteborg

Svensk näringsgrensindelning:

35220 - Distribution av gasformiga bränslen via rörnät

Bransch:

Anmärkningskontroll

Kreditupplysning med viktig information:

Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat.

Kontrollerat 2022-01-21

Fordonsinformation

Hämtar fordonsinformation...

Bokslut och nyckeltal

Alla siffror anges i hela tusental.

  2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning 144 335 197 450 217 335
Resultat efter finansnetto 40 074 46 823 44 993
Antal anställda 0 0 0
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000
Kassalikviditet 25,92 % 27,11 % 23,38 %
Riskbuffert 21,36 % 23,90 % 21,49 %
Vinstmarginal 28,33 % 23,85 % 20,47 %