Telefonnummer

Inga telefonnummer registrerade

Adress

Fastighetsbolaget Gropens Gård Kommanditbolag
c/o GÖTEBORGS STADS BOSTADSAKTIEBOLAG
BOX 5044
402 21 Göteborg

Bolagsinformation

Org.nummer: 969676-6881
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: -
Bransch: Egendom, Finans, Juridik
Ta kontroll över Fastighetsbolaget Gropens Gård Kommanditbolag och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Kom igång!

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Bolagsmännens och det kommunala ändamålet med bolaget är att i allmännyttigt syfte medverka till bostadsförsörjningens främjande i Göteborgs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva
fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar samt idka annan i samband därmed stående verksamhet.

Verksamheten ska bedriva enligt affärsmässiga principer.
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap.
kommunallagen, innebärande lokaliseringsprincipen, att
kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud att lämna
stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss
verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Komplementären ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges
ställningstagande innan sådana beslut i bolagets verksamhet
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Firmatecknare

Firman tecknas ensam av
- komplementären
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 2001-03-23
Arbetsgivare: Nej
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Kommanditbolag
Länssäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Göteborg

Svensk näringsgrensindelning:

68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bransch:

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på Fastighetsbolaget Gropens Gård Kommanditbolag

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!