Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

Familjen Ranelid AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ranelid, Agnes Charlotta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

Familjen Ranelid AB kontrollerar inte några bolag.