Bolagsöversikt

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Försäkrings AB Göta Lejon
STORA BADHUSGATAN 6
411 21 Göteborg

Visa fler bolag på denna adress

Bolagsinformation

Org.nummer: 516401-8185
Extern verkställande direktör: Annika Forsgren
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 13 st
Bransch: Egendom, Finans, Juridik
Ta kontroll över Försäkrings AB Göta Lejon och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Registrera dig kostnadsfritt.

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av direkt försäkring för risker hänförliga till Göteborgs Stad, av staden helt eller delvis ägda bolag och förvaltningar och till staden knutna andra enheter avseende följande skade-
försäkringsklasser:

Landfordon (klass 3)
Spårfordon (klass 4)
Fartyg (klass 6)
Godstransport (klass 7)
Brand och naturkrafter (klass 8)
Annan sakskada (klass 9)
Motorfordonsansvar (klass 10)
Fartygsansvar (klass 12)
Allmän ansvarighet (klass 13)
Annan förmögenhetsskada (klass 16)
Rättsskydd (klass 17)

Bolaget skall vidare ha till föremål att meddela indirekt
försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser beträffande risker hänförliga till i denna paragraf ovan nämnda organisationer.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap
kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig
med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd
åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag och rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd förutsätter
undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställnings-
tagande innan sådana beslut i verksamheten som i principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommun-
fullmäktige.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas två i förening av
Forsgren, Eva Annika Bengtsdotter
Lönnroth, Johan Magnus
Rydelid, Karoline Cecilia
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1990-05-22
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Försäkringsaktiebolag
Länssäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Göteborg

Svensk näringsgrensindelning:

65120 - Skadeförsäkring

Bransch:

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på Försäkrings AB Göta Lejon

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!