Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-06.

Dyngö Sjötaxi och Havservice saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-06.

Dyngö Sjötaxi och Havservice kontrollerar inte några bolag.