Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Dominique Musik Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Dominique, Carl-Axel
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %
Dominique, Monica Anita Elisabeth
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Dominique Musik Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.