Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Café Dornonville Handelsbolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ranelid, Agnes Charlotta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Dornonville De La Cour, Johan Magnus
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Café Dornonville Handelsbolag:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.