Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

Brittens Akupunktur saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

Brittens Akupunktur kontrollerar inte några bolag.