Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Bengt Arvidsson Kulturteologisk forskning saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Bengt Arvidsson Kulturteologisk forskning kontrollerar inte några bolag.