Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Atelje Måsagården saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Atelje Måsagården kontrollerar inte några bolag.