Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-02.

Alfa Laval Holding AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-02.

Alfa Laval Holding AB kontrollerar inte några bolag.