Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

ALBINA Teaterproduktion saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

ALBINA Teaterproduktion kontrollerar inte några bolag.