Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2022-06-30.

ALBERT BONNIERS STIP.FOND FÖR SVENSKA FÖRFATTARE ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Bonnier, Albert
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Norén, Eva Margareta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Bernhardsson, Jan Lennart Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Arnald, Jan Lennart
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Davidsson, Linda Eva Cecilia
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Nilsson, Ulf Karl Olov
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Ehnmark Lundquist, Eva Katarina
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Granberg, Eva Susanne
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Fyrenius, Carl Mattias
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Rudels, Karl Håkan
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Hallberg, Anna Karin
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Ramqvist, Annika Karolina
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Sjölin, Daniel Kjell
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Zetterlund, Jim Rickard
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2022-06-30.

ALBERT BONNIERS STIP.FOND FÖR SVENSKA FÖRFATTARE kontrollerar inte några bolag.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.