Styrelse

Kema Städbolag Handelsbolag saknar styrelse.

Koncernstruktur

Kema Städbolag Handelsbolag är ej i en koncern.