Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Verklig huvudman

Data senast uppdaterad 2020-10-22.

Jacob är verklig huvudman eller företrädare för 85 st bolag.

Bolag Genom Andel
Höganäs Hamnbyggnads Aktiebolag 26-50 %
Höganäs Aktiebolag 26-50 %
W Capital Management AB 100 %
Höganäs Saltglaserat Aktiebolag 26-50 %
Nefab Teknik Aktiebolag 100 %
Nefab Packaging Sweden AB 100 %
Höganäs Sweden AB 26-50 %
Nefab Aktiebolag 100 %
Nefab Trio-Emballage AB 100 %
IPCO Sweden AB 100 %
Höganäs HOGAP Aktiebolag 26-50 %
Wallenberg Foundations AB 51-75 %
Digital Metal AB 26-50 %
Kivra Global IP AB 100 %
AB Svensk Stiftelseförvaltning 100 %
Campus X Centrum AB 100 %
NAH Finance Holding AB 26-50 %
Campus X Design AB 100 %
PWP Produktion AB 100 %
Hedbodberget Säliträdberget Bliekevare Finans AB 100 %
Hedbodberget Säliträdberget Bliekevare Holding AB 100 %
Bliekevare Vind AB 100 %
Slutplattan PENZO 102773 AB 26-50 %
Foundation Administration Management Sweden AB 51-75 %
Hedbodberget Vind AB 100 %
Säliträdberget Vind AB 100 %
Röbergsfjället Vind AB 100 %
Brahehus Vind AB 100 %
Nefab Packaging AB 100 %
FAM AB 76-99 %
Thisbe AB 100 %
Campus X Bostäder AB 100 %
QuNano AB 26-50 %
Granberget Vind AB 100 %
Vinterkjusan Gård AB 100 %
Lindström & Göthberg Executive Development AB 26-50 %
Kivra AB 26-50 %
Lyngsåsa Kennel & Jaktvårds Aktiebolag 100 %
Acturum Development AB 26-50 %
Höganäs Holding AB 26-50 %
Campus X Utbildning AB 100 %
Kivra Sverige AB 100 %
SAMF Sweden AB 100 %
Elk Entertainment AB 100 %
Management4Science Sweden AB 100 %
Foundation Asset Management Sweden AB 100 %
Nefab Group AB 100 %
Nefab Holding AB 26-50 %
Campus X i Umeå AB 26-50 %
Handelsaktiebolaget Nitton 100 %
J.A.P. Capital Stockholm AB 26-50 %
Ruasset AB 76-99 %
IPCO AB 100 %
IPCO Group AB 100 %
IPCO Holding AB 100 %
IPCO Treasury AB 100 %
82an Invest AB 26-50 %
IPCO International AB 100 %
Kopparfors Skogar AB 100 %
IPCO Real Estate AB 100 %
IPCO Forsbacka 1:2 AB 100 %
Acturum Life AB 100 %
Kopparfors Fastigheter AB 100 %
FAM Förvaltning AB 100 %
MARIANNE O MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE 100 %
KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE 100 %
KSSS UNGDOMSSTIFTELSE 100 %
M WALLENBERGS FOND F TELAB LM ERICSSONS GULDMED. 100 %
STIFTELSEN FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE 100 %
MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE F UTB I INT INDUSTR FÖRET 100 %
PRINS BERTILS FOND F FORSKN KRING INTERN. MARKN 100 %
STIFTELSEN KRONPRINSESSAN MARGARETS MINNE KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE 100 %
DROTTNING SILVIAS STIFT F FORSKNING O UTBILDNING 100 %
STIFT F EK HIST FORSK INOM BANK O FÖRETAG 100 %
KONUNG CARL XVI GUSTAFS STIFT F FORSKN O UTBILDN 100 %
STIFT. FÖR INSTITUTET FÖR INTERNATION.FÖRETAGNDE 100 %
STIFTELSEN CARL SILFVÉNS STIPENDIEFOND 100 %
STIFTELSEN ERNST KOLBERTS FOND 100 %
JW PENSIONSSTIFTELSE 100 %
JW PENSIONSSTIFTELSE NR 2 100 %
KRONPRINSESSAN VICTORIAS STIFTELSE F VETENSKAPLIG FORSKNING OCH UTBILDNI 100 %
Nefab Supply Handelsbolag 100 %
KTH-Chalmers Capital Kommanditbolag 26-50 %
Samugglan Handelsbolag KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE 26-50 %
Klumpen Handelsbolag 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

Varför måste du anmäla det här?

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hjälp oss bli bättre