Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Venari Fastigheter i Vittangi AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Lundström, Björn Lars-Göran
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Venari Fastigheter i Vittangi AB kontrollerar inte några bolag.