Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Trygg-Hansa Försäkring filial
106 26 Stockholm

Bolagsinformation

Org.nummer: 516404-4405
Verkställande direktör: Mats Dahlquist
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 214 st
Bransch: Egendom, Finans, Juridik
Ta kontroll över Trygg-Hansa Försäkring filial och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Registrera dig kostnadsfritt.

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Filialen har till föremål för sin verksamhet att i och utanför EES meddela direkt försäkring i följande skadeförsäkringsklasser:

1) Olycksfall (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar)
2) Sjukdom
3) Landfordon (andra än spårfordon)
4) Spårfordon
5) Luftfartyg
6) Fartyg
7) Godstransport (varor, bagage och allt annat gods)
8) Brand och naturkrafter
9) Annan sakskada
10) Motorfordonsansvar
11) Luftfartygsansvar
12) Fartygsansvar
13) Allmän ansvarighet
14) Kredit
15) Borgen
16) Annan förmögenhetsskada
17) Rättsskydd
18) Assistans

Återförsäkring får meddelas inom samtliga skade- och livförsäk- ringsklasser.

Filialen har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkrings-
rörelsen. Filialen får slutligen också bedriva annan med
filialens försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Firmatecknare

Firman tecknas var för sig av
Dahlquist, Mats Gustav
Idén, Jan Niklas
Status: Avförd, verksamheten har upphört 2022-04-01
Registrerat: 2007-09-19
Arbetsgivare: Nej
F-Skatt: Nej
Momsregistrerad: Nej
Bolagsform: Filial
Länssäte: Stockholm
Kommunsäte: Danderyd

Svensk näringsgrensindelning:

65120 - Skadeförsäkring
65200 - Återförsäkring

Bransch:

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på Trygg-Hansa Försäkring filial

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!