Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Triomed Innovation AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Frankenius, Pål Magnus
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Triomed Innovation AB kontrollerar inte några bolag.