Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Tierra Grande Productions AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Klum, Arne Kristian Mattias
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %
Alexandrov Klum, Iris Maria
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Tierra Grande Productions AB kontrollerar inte några bolag.