Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Terfelts Fastighetsbyrå Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Terfelt, Jan Bertil
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Terfelts Fastighetsbyrå Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.