Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-29.

TGS Fastigheter nr 3 AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-29.

TGS Fastigheter nr 3 AB kontrollerar inte några bolag.