Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

System Northern Europe AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Stefani, Franco
Genom:
  • System Logistics SpA
  • System
  • Krones AG
  • System Logistics SpA
  • System
  • Krones AG
26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

System Northern Europe AB kontrollerar inte några bolag.