Bolagsöversikt

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening
FISKHAMNSGATAN 33
414 58 Göteborg

Visa fler bolag på denna adress

Bolagsinformation

Org.nummer: 716445-2000
Ordförande: Peter Olsson
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 5 st
Bransch: Egendom, Finans, Juridik
Ta kontroll över Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Registrera dig kostnadsfritt.

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Föreningen har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom ansvar och handläggning och adminstration av
de uppgifter som ankommer på producentorganisationer enligt
marknadsförordningen inom EU:s gemensamma fiskeriproduktion
såsom att verka för att:
- delta i allt arbete i svenskt yrkesfiske där frågor som berör
föreningens medlemmar är aktuella. Föreningen ska även verka
för att tillgängliga EU-medel kan komma föreningens medlemmar
till del
- vara det organ i svenskt yrkesfiske där frågor inom
medlemmarnas intresseområden hanteras och beslutas
- arbeta för system i fisket som innebär att medlemmars
fiske kan bedrivas på ett uthålligt sätt såväl biologiskt
som ekonomiskt
- medverka till att det svenska fisket i gemensamma frågor
arbetar på ett rationellt och effektivt sätt som gynnar hela
det svenska yrkesfisket
- medverka till att samråd och samarbete sker med forskning
och andra segment, både nationellt och internationellt, vid
fastställande av fångstmöjligheter som påverkas av flera arter
- arbeta med och genom kommittéer efter geografi, produktgrupp eller liknande alternativt stormöten för berörda fiskare.

Föreningen ska vidare ge medlemmarna service genom att:
- hålla medlemmar uppdaterade om fiskemöjligheter
så att medlemmar vet vad man kan och får lov att fiska
- i de fall regleringssystem så medger genomföra avtal om
fiskmöjligheter mellan medlemmarnas fartyg och företag samt
utländska fiskeföretag
- reglera fisket på gemensamma kvoter på de arter som
medlemmarna har rätt att fiska
- när medlemmar så önskar biträda enskilda medlemmar i
respektive företags strukturering och affärsstrategi.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Johnsson, Tore Nils Elof
Ronelöv Olsson, Jan Peter Verner
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1993-12-28
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Ekonomisk förening
Länssäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Göteborg

Svensk näringsgrensindelning:

94111 - Intressebevakning inom branschorganisationer

Bransch:

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Fordon registrerade på Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!