Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Stöhr Torell AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Thorell, Carl Linus
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Stöhr Torell AB kontrollerar inte några bolag.