Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-03-27.

Spisa Holding AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Mattsson, Lars-Olov Gavia Food Holding AB 1-25 %
Mattsson, Mats Johan Gavia Food Holding AB 1-25 %
Mattsson, Jenny Maria. Gavia Food Holding AB 1-25 %
Mattsson, Olov Ludwig Gavia Food Holding AB 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-03-27.

Spisa Holding AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Spisa Smaker AB Mattsson, Lars-Olov
SE SE 1-25 %
Spisa Smaker AB Mattsson, Mats Johan
SE SE 1-25 %
Spisa Smaker AB Mattsson, Jenny Maria.
SE SE 1-25 %
Spisa Smaker AB Mattsson, Olov Ludwig
SE SE 1-25 %
Hallavara Grönt AB Mattsson, Lars-Olov
SE SE 1-25 %
Hallavara Grönt AB Mattsson, Mats Johan
SE SE 1-25 %
Hallavara Grönt AB Mattsson, Jenny Maria.
SE SE 1-25 %
Hallavara Grönt AB Mattsson, Olov Ludwig SE SE 1-25 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.