Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Bolagsöversikt & Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal 2020-12

Omsättning 293 884 tkr
Res. e. fin 404 tkr
Årets resultat 373 tkr
Summa tillgångar 78 122 tkr
Visa samtliga bokslut

Vinstmarginal

0,14%

Kassalikviditet

75,90%

Soliditet

5,55%

Bruttomarginal

0,14%

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Sörmland Vatten och Avfall AB
VINGÅKERSVÄGEN 18
641 51 Katrineholm

Visa fler bolag på denna adress

Anmärkningskontroll

Kreditupplysning med viktig information:

Företaget har minst ett av följande:

Har eller har haft en ansökan hos Kronofogden de senaste 3 åren.

Kontrollerat 2021-09-24

Bolagsinformation

Org.nummer: 556742-9302
Extern verkställande direktör: Björnar Magnus Berg
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: 85 st
Telefonabonnemang: 129 st
Snittlön: 429 000 kr/år
Utdelning (2020): 0 kr

Fordonsinnehav

Verksamhet & Status

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller
kommunala företag som ägare av bolaget

- ombesörja verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av renvatten samt avledning och
rening av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav,

- ombesörja åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall,

- ombesörja drift, skötsel och underhåll av ägare och delägares fastigheter och anläggningar avseende va och avfall,

- ombesörja administrations- och ekonomifunktion, marknadsföring och kundtjänst inom va och avfall, innefattande hantering av
fakturerings- och kravärenden enligt av respektive ägare och
delägare antagen policy.

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom va- och avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den
fysiska planeringen i vatten- respektive avfallsanknutna
hänseenden.

Bolaget ska därjämte kunna driva verksamhet jämförlig med
ovanstående verksamhet.

Bolagets verksamhet skall vara förenlig med för verksamheten
aktuella kommunala kompetensregler.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala kompletensen i kommunallagen, lagen om allmänna
vattentjänster och miljöbalken, långsiktigt ansvara för
förvaltning och drift och underhåll av delägarnas allmänna
va-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas av en av
- ledamöterna
- i förening med
Berg, Björnar Magnus
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 2007-11-14
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Aktiebolag
Länssäte: Södermanland
Kommunsäte: Katrineholm

Svensk näringsgrensindelning:

37000 - Avloppsrening
36001 - Grundvattenförsörjning
38320 - Återvinning av källsorterat material
36002 - Ytvattenförsörjning

Bransch:

Anmärkningskontroll

Kreditupplysning med viktig information!

Företaget har minst ett av följande:

Har eller har haft en ansökan hos Kronofogden de senaste 3 åren.

Kontrollerat 2021-09-24

Fordonsinformation

Hämtar fordonsinformation...

Bokslut och nyckeltal

Alla siffror anges i hela tusental.

  2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning 293 884 293 207 274 855
Resultat efter finansnetto 404 -233 742
Antal anställda 85 82 76
Aktiekapital 1 500 1 500 1 500
Kassalikviditet 75,90 % 74,49 % 87,83 %
Riskbuffert 0,52 % -0,30 % 0,81 %
Vinstmarginal 0,14 % -0,09 % 0,25 %