Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Profilum AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Sammelin, Rune Dennis TiTo Invest AB 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Profilum AB kontrollerar inte några bolag.