Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Pär Lundströms Måleri och Färg Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Eriksson, Sven Sören
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Pär Lundströms Måleri och Färg Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.