Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

OLLETI Intressenter AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

OLLETI Intressenter AB kontrollerar inte några bolag.