Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-03-21.

O. Håkansson Musik & Media AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Håkansson, Lars Olof Ola
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-03-21.

O. Håkansson Musik & Media AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Production Company TEN AB Håkansson, Lars Olof Ola
SE SE 76-99 %
Publishing Company TEN AB Håkansson, Lars Olof Ola
SE SE 76-99 %
Artist Company TEN AB Håkansson, Lars Olof Ola
SE SE 76-99 %
TEN Music Group AB Håkansson, Lars Olof Ola
SE SE 76-99 %
OMR Beauty AB Håkansson, Lars Olof Ola
SE SE 76-99 %
Slutplattan FODIK 111989 AB Håkansson, Lars Olof Ola
SE SE 26-50 %
Slutplatta FODIK 111990 AB Håkansson, Lars Olof Ola
SE SE 1-25 %
TEN Songs AB Håkansson, Lars Olof Ola
SE SE 76-99 %
LPC Café & Boutique AB Håkansson, Lars Olof Ola SE SE 51-75 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.