Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2022-05-23.

Numera Mässor AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ottosson, Ulf Lennart
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2022-05-23.

Numera Mässor AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Roosotto AB Ottosson, Ulf Lennart
SE SE 76-99 %
Numera Antik AB Ottosson, Ulf Lennart
SE SE 100 %
Taste Events i Sverige AB Ottosson, Ulf Lennart
AU SE 76-99 %
Seniormässor AB Ottosson, Ulf Lennart
AU SE 76-99 %
Sy- & Hantverksfestivalen i Sverige AB Ottosson, Ulf Lennart
AU SE 100 %
Taste Ticket AB Ottosson, Ulf Lennart
AU SE 26-50 %
Taste Events i Sverige Handelsbolag Ottosson, Ulf Lennart SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.